Με τον όρο διατροφική συμβουλευτική εννοούμε την παροχή βοήθειας στα άτομα που μας επισκέπτονται με σκοπό να αλλάξουν εκείνες τις διατροφικές τους συνήθειες που μπορούν να βλάψουν την υγεία τους, να υιοθετήσουν νέες συνήθειες αλλά και να προάγουν συνολικά την υγεία τους και τον τρόπο ζωής τους βελτιώνοντας έτσι τη γενική τους εικόνα. Η διατροφική συμβουλευτική μπορεί να γίνει στο χώρο του γραφείου μας ή στο χώρος σας.

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

  Σε σχολικές δομές (όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
Μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες διαδραστικού χαρακτήρα ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων προσπαθούμε να μυήσουμε τα παιδιά να στα μυστικά της σωστής και ισορροπημένης διατροφής.  Σε αθλητικούς συλλόγους
Με διαδραστικές και θεματικές συναντήσεις με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε στοχεύουμε στο να καταλάβουν τα παιδιά το συνδυασμό σωστής διατροφής και άσκησης.

  Σε γυμναστήρια
Πραγματοποιούνται ομιλίες σχετικές με διάφορα διατροφικά θέματα στους αθλούμενους όπως επίσης μπορεί να γίνει εκτίμηση της διατροφικής τους κατάστασης.  Σε εταιρείες
Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος σίτισης σε εταιρίες και επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρίες τροφίμων της διατροφικής ανάλυσης των προϊόντων τους.Awesome Logo